Pracownicy – Przypisanie wykonawcy do zgłoszenia ze statusem „Nowa”


 1. Na głównej stronie należy kliknąć w zgłoszenie, które chcielibyście Państwo przypisać do wykonawcy – po prawej stronie otwiera się karta zgłoszenia: 

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/66XjzWhtkBD36zbmfVt7PeAKWIGLtOActTisdUNb-1.png
 2. Na karcie zgłoszenia proszę kliknąć przycisk „Zmień status”: 

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/BbEtfIXoPnGceIlPA7kTj8htOzZUeJ4KoJTPyRAa-2.png
 3. Pojawia się okno, gdzie z listy rozwijanej istnieje możliwość zmiany statusu: 

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/67r8kQKPwqi2LmZjaujQZARSmSemArpfTspJoP8W-3.png
 4. Po wyborze statusu na „Przekazana” należy kliknąć przycisk „Zmień”:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/yX7fTTPuU7x6LQoliNe5fs6gOlcSdmb27TdcIYMt-4.png

5. Z listy rozwijanej można wybrać Wykonawcę (5a) i zatwierdzić wybór poprzez przycisk „Zapisz”(5b):

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/OLx7zDE7dwQP8ikn6OTO7MYjzqngqXzgU7vS8fFd-5.png

6. Zgłoszenie zostało przekazane do konserwatora, co ma odzwierciedlenie zarówno w historii (6a) jak i zmianie statusu na „Przekazana” (6b):

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/BOBiVdrYxkLnkdgekwqFtyHviEcwZjGCp0q8D3il-6.png


Czy wpis był przydatny?