Pracownicy (mobilna) – modyfikacja zgłoszenia – dodanie kosztów i robocizny


1. W celu dodanie kosztów materiałów oraz/i robocizny do zgłoszenia, należy kliknąć na wybrane zgłoszenie na telefonie, aby wejść w szczegóły (przykładowe zgłoszenie numer 1121/20 z ul. Koronnej 11-15):

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/7uWqyGnPdjShtCBopRxNkSpFsrhqHJP3Q63eAJhR-image.png

2. Następnie klikamy w przycisk “Opcje” i wybieramy “Koszty”:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/Sq4tJyBST7G4cHVsmOPKO4vTRMlKp9AVm3OorsXO-image.png

3. Pojawia się okno umożliwiające dodanie materiałów i/lub robocizny – wybieramy przycisk “Dodaj materiał”:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/FGPVQVYWx6qbkT5AzGUdyaeA7t7kPvWJXVl4iPBf-image.png

4. Pojawia się okno ze szczegółami – uzupełniamy poszczególne pola:

 

  • Materiał – nazwa materiału (wybór z listy lub “Dodaj  nowy materiał” i wpisujemy ręcznie)

  • Kategoria (jeżeli jest określona dla danego materiału)

  • Ilość

  • Cena netto

  • Stawka VAT (jeżeli znamy)

 

Na dole automatycznie policzy się kwota brutto.

 

Całość zatwierdzamy przyciskiem “Dodaj”

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/yRncBqS3k6MVUJahGfP8p3pqzIIY2nqKFmfLyeTo-image.png

5. Jeżeli dodatkowo potrzebujemy dodać koszt/czas pracy wykonawcy klikamy “Dodaj robociznę”:

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/1elmfwQVa6aRuZqLGd17d9YcaACNh8sMDYG8Rbra-image.png

6. Pojawia się okno ze szczegółami – uzupełniamy poszczególne pola:

 

  • Użytkownik – nazwa wykonawcy (z listy rozwijanej)

  • Opis (z automatu jest to “Koszt robocizny” – możemy zmienić ręcznie

  • Kategoria (jeżeli jest określona)

  • Godziny i Minuty (ilość czasu pracy wykonawcy)

  • Stawka godzinowa (stawka, jaka jest ustalona z wykonawcą)

 

Na dole automatycznie policzy się cena brutto.

 

Całość zatwierdzamy przyciskiem “Dodaj”

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/2qfmiMGSiZD5e3XIIPaCXykKjU4axTENFKNYS5XZ-image.png

7. Dodane koszty są widoczne w szczegółach zgłoszenia: (screen ze szczegółami zgłoszenia)

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/5kIEuQCjgoADTvvTQ2MClQiwlVROfaoldbyEtMPo-image.png


Czy wpis był przydatny?