Pobieranie danych do Excela – iWykonawca.pl (strona internetowa)


  1. Po zalogowaniu się na swoje konto na stronie iWykonawca.pl, proszę nacisnąć przycisk „więcej” w prawym górnym rogu ekranu.

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/FJjVzBAbpCvH61EXpx83GNpIyOCOeWCTOumH0Vbz-obraz_2022-08-26_134113320.png
  2. Po kliknięciu w przycisk „Więcej” podświetli się na niebiesko opcja „Pobierz widok”. Proszę w nią kliknąć

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/uYo6vEjYV50KRG3zoOipdEzJ1xmOOwXVLOXYykBy-obraz_2022-08-26_134127686.png
  3. Na komputerze zapisze się plik o nazwie „zgłoszenia.xls”, proszę go otworzyć, by wyświetlić informacje dotyczące zgłoszeń przedstawione w pliku Excel.


Czy wpis był przydatny?