Koordynatorzy – Czas powiadomień dla wykonawcy


  1. Na głównej stronie należy kliknąć w przycisk „Konfiguracja”, który znajduje się po prawej stronie:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/dkqlL66jLrccY1hZxhw1xaIJlR2qNwSkmgJ94Gva-1.png
  2. Następnie z panelu po lewej stronie należy wybrać opcję „Ustawienia ogólne”:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/DS6jiMrAvQ0d6sbv4uVROUMmKCgNRwpB0Gc0dy8W-2.png
  3. W celu zdefiniowania, ile minut wcześniej wykonawca powinien dostawać przypomnienie o zgłoszeniu (dla zgłoszeń terminowych), należy w polu „Czas powiadomień” wpisać wybraną liczbę (np. 30, jeżeli chcemy, aby wykonawca dostał przypomnienie 30 minut wcześniej). Ustawienia zatwierdzamy niebieskim przyciskiem „Zapisz zmiany”, który znajduje się na samym dole strony:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/igYYVnpmRjfrjVwOOf6I91amakVdb17fg4SGhvoC-3.png
Czy wpis był przydatny?