Koordynatorzy – Automatyczne przekazywanie zgłoszeń w kategoriach


 1. Na głównej stronie należy kliknąć w przycisk „Konfiguracja”, który znajduje się po prawej stronie:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/XTKCZ2X7cXm1zCOMoQiDidLFWFxAR7KMHBjZWNkg-1.png
 2. Następnie z panelu po lewej stronie należy wybrać opcję „Automatyczne przekazywanie”. Na stronie pojawi się lista Państwa aktualnych konfiguracji automatów dla poszczególnych kategorii:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/3URNQojeAuKUMX0K57Lx1tSGQjnRKM6BuVzWXzkh-2.png
 3.  Zmianę ustawień automatów można dokonać poprzez wybór jednej z trzech opcji z listy rozwijanej dla poszczególnej kategorii.

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/r41rx01H2aaZHjfUxiWG3oeqoAi488tJ3KiqWYkY-3.png  Do wyboru są następujące typy automatów:=> Nigdy – oznacza, że zgłoszenia z tej kategorii nigdy nie będą przekazywane automatycznie do wykonawcy i za każdym razem Państwo będziecie decydować, do kogo ma być wysłane.=> Poza godzinami pracy – oznacza, że zgłoszenia z tej kategorii będą automatycznie przekazywane do wykonawcy tylko poza godzinami pracy Państwa administracji – w trakcie godzin pracy Państwa administracji, to Państwo będziecie wysyłać zgłoszenie do wybranego wykonawcy.

  => Zawsze – oznacza, że zarówno w godzinach Państwa pracy, jak i poza godzinami, zgłoszenia z tej kategorii zawsze automatycznie zostaną przesłane do wykonawcy.

Bez względu na ustawienia automatów, cały czas mają Państwo wgląd we wszystkie zgłoszenia i jeśli będą Państwo chcieli zadziałać wbrew automatowi, to w każdym momencie możecie Państwo ręcznie przydzielić konkretne zgłoszenie do firmy Z, mimo że automat początkowo przypisał je firmie X.


Czy wpis był przydatny?