Konserwatorzy – Częściowe rozwiązanie zgłoszenia w aplikacji mobilnej


  1. Aby zobaczyć szczegóły zgłoszenia, należy kliknąć na nie na telefonie (przykładowe zgłoszenie nr 202/20 z ul. Wieżowej 6/2):

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/64SpWebgllVyzIU6dogiStFia3iHdAdQCBtkHZiH-1.png
  2. Jeżeli zgłoszenie ma status „Przekazana” należy je przyjąć zgodnie z instrukcją: Konserwatorzy – Realizacja zgłoszenia w aplikacji mobilnej. Przyjęte zgłoszenie można rozwiązać częściowo poprzez przycisk „Zrealizuj częściowo”:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/fuTqVGwbcgWEaWW4GY5bIORpQIxXU3ymWqm7G4Hv-2.png
  3. Po kliknięciu „Zrealizuj częściowo” zmieni się status zgłoszenia na „Częściowo zrealizowana” (3a). W momencie, gdy usterka jest częściowo zrealizowana, to do wyboru pozostaje tylko opcja “Zrealizuj” (3b). Przy częściowej realizacji zgłoszenia dobrą praktyką jest dodanie komentarza (wg instrukcji: Konserwatorzy – Dodanie komentarza/notatki do zgłoszenia w aplikacji mobilnej, tak, żeby doprecyzować status realizacji usunięcia usterki.

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/iYlFYogXv5UW4NeykCjybGuuB64IYL7WwwqV5Vb9-3.png

Czy wpis był przydatny?