iWykonawca – Ustawienia giełdy – widoczność zgłoszeń dla pracowników (strona internetowa)


  1. Jeżeli macie Państwo kilku pracowników, którzy powinni widzieć zgłoszenie od określonego klienta, należy taką opcję zaznaczyć w konfiguracji. W tym celu, na głównej stronie proszę kliknąć przycisk “Konfiguracja”, który znajduje się po prawej stronie:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/URsJkCuaq0SuHBrxB3UHTJ6dO99iYYcvSP00QJpR-Obraz1-95.png
  2. Następnie z panelu po lewej stronie należy wybrać opcję „Ustawienia ogólne”:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/BrhW1Er8fZj43gnIrupaCixatnBqeyjQXHhhgauL-Obraz2-92.png
  3. Ustawienia widoczności zgłoszeń dla pracowników można wybrać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji z listy rozwijanej w sekcji “Widoczność zgłoszeń i ustawienia giełdy”:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/D0Ip49LHQ2r4qRaGPdfIAMuabyMdNPYJZMGrPWU2-Obraz3-90.png
  4. Rozwijana lista widoczności zgłoszeń zawiera następujące opcje do wyboru:

Wszystkie – każdy pracownik Państwa firmy widzi wszystkie zgłoszenia, które przyjdą do firmy niezależnie od tego, czy są przypisane do kogoś, czy jeszcze nie

Tylko swoje – pracownicy będą widzieli tylko zgłoszenia, które zostały do nich przypisane imiennie

Swoje oraz wszystkie z giełdy – pracownicy będą widzieli tylko zgłoszenia przypisane do siebie imiennie oraz wszystkie nowe zgłoszenia, które nie zostały jeszcze przypisane do nikogo;  jeżeli np. Pracownik Adam Nowak przyjmie zgłoszenie, które nie jest do nikogo przypisane, to znika ono z listy zgłoszeń dostępnych dla wszystkich i jest przypisane do Adama Nowaka, który będzie odpowiedzialny za jego realizację

Swoje oraz z giełdy poza godzinami pracy biura – pracownicy widzą:

w godzinach pracy Państwa biura: tylko zgłoszenia, które zostały do nich przypisane imiennie

poza godzinami pracy Państwa biura: zgłoszenia przypisane do nich imiennie oraz wszystkie Nowe zgłoszenia, które zostaną przekazane do Państwa firmy poza godzinami pracy Państwa biura i nie będą do nikogo przypisane – w takim przypadku każdy z pracowników będzie mógł je przypisać do siebie, i jeżeli jest taka potrzeba zrealizować

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/o5RS0f5k1kY8XhuIbF0pF2u3uzgESxaT4fKFLcoC-Obraz4-73.png

Czy wpis był przydatny?