iWykonawca – Tworzenie skrótu na pulpicie (strona internetowa)


  1. Aby uniknąć wchodzenia za każdym razem do przeglądarki internetowej i wpisywania adresu strony iWykonawcy możecie Państwo stworzyć sobie skrót na pulpicie, który automatycznie będzie otwierał Państwa główną stronę ze zgłoszeniami. W tym celu należy zminimalizować okno przeglądarki z otwartą stroną główną zgłoszeń w iWykonawca.pl:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/4g8chjGfsV74xREYKKIrrOvE49Q6JROKKh6YL9lR-Obraz1-98.png
  2. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać lewym klawiszem myszki znak kłódki i przesunąć go (ciągle naciśniętego) na pulpit komputera, na którym pojawi się ikona skrótu z nazwą iWykonawca.pl. Następnie należy puścić lewy przycisk myszki:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/D9RyXwY7m1FdOe57wjpC7gOzIi9bXikDIBZJ0diy-Obraz2-95.png
  3. Po zamknięciu wszystkich okien i ponownym kliknięciu na skrót automatycznie otworzy się Państwa główna strona ze zgłoszeniami.

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/BP60rVcwv36hipNismyWrIc11bXnnrsoOWAkjIia-Obraz3-93.png

Czy wpis był przydatny?