iWykonawca – Realizacja zgłoszenia w aplikacji mobilnej


 1. Po wejściu do aplikacji iWykonawca pojawi się lista aktualnych zgłoszeń, które zostały do Państwa przypisane:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/Fl82AT6SpNyAEfMOWpdLnWEYU5mxpjCMWwuJHWHG-1.png
 2. W celu zobaczenia szczegółów zgłoszenia, należy kliknąć na nie na telefonie (na potrzeby instrukcji przykładowe realizowane zgłoszenie, to będzie zgłoszenie numer 177/20/19):

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/V3Vj9OHXJXnj5Vhfidiop1OpUtubp9KOvYGzr1wO-2.png
 3. Po kliknięciu na zgłoszenie i zapoznanie się z jego treścią należy kliknąć zielony przycisk „Przyjmij”, który znajduje się na samej górze:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/vl2Cse0gYGOWJacGItPBvHjwFfqmsY6ea3rUq06f-3.png
 4. Po przyjęciu zgłoszenia status zostanie zmieniony na „Przyjęta”:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/QaRhEmfZ9KCvTKlPBQGyRY2wCfferwseg3vGS48M-4.png
 5. W celu potwierdzenia zrealizowania usterki należy kliknąć na przycisk „Rozwiąż”:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/gIDsQQuIf7MJGt4mCAAlZ7bNHKWTJoesrr3JVep7-5.png
 6. Po rozwiązaniu zgłoszenia status zmieni się na „Zrealizowana”:

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/1AWfDnm7wPyw4ZxDV71kvauUQpiKA926d6Lpbalm-6.png
 7. Po rozwiązaniu zgłoszenia nadal będzie ono dostępne i możliwe do edycji z poziomu „Historii” (Instrukcja: iWykonawca – dostępność zgłoszeń zrealizowanych):

  https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/94Bf2eCfkfZUHun3rlvuFGHdd3ZuKXpbWPD3UMCx-7.png

Czy wpis był przydatny?