iWykonawca – Dodawanie kont nowych klientów (strona internetowa)


  1. Do obsługi klientów, którzy mają aplikację iMieszkaniec.pl, konto klienta jest dla Państwa zakładane automatycznie i do obsługi tych klientów, całkowicie bezpłatne. W każdym momencie macie Państwo możliwość włączenia do systemu innych swoich klientów (nawet, jeżeli nie mają u siebie wdrożonego iMieszkańca). W takim przypadku obsługa tych klientów będzie dla Państwa odpłatna zgodnie z aktualnym cennikiem. W celu założenia konta nowemu klientowi należy wybrać opcję “Konfiguracja”:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/wbFGDNbARlaPmLgbMZd9YJYg6NVv2krydcTYp2Ev-Obraz1-96.png
  2. Następnie z panelu po lewej stronie należy wybrać opcję „Klienci” (2a) i kliknąć na przycisk “Dodaj nowe konto” (2b):

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/0UHC8Q8zscgzCYUozT54lxozCaCTbXZ43rXJ7fmA-Obraz2-93.png
  3. Po prawej stronie pojawi się okno, gdzie należy wpisać dane nowego klienta, takie jak Nazwa, NIP, E-mail (3a),  a następnie zatwierdzić je przyciskiem “Zapisz” (3b). Po kliknięciu “Zapisz”, klient otrzyma na wybrany adres e-mail link aktywacyjny, który umożliwi mu dodawanie zgłoszeń dla Państwa poprzez platformę iWykonawca.pl, a Państwo będziecie tego klienta mieć w systemie i będzie on dostępny do wyboru dla Państwa także jeżeli chodzi o statystyki oraz analizy.

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/Wz10vK8qzW6G1fQdebuf1ktRX6QWt1SsficAZuz7-Obraz3-91.png

Czy wpis był przydatny?