iWykonawca – Częściowe rozwiązanie zgłoszenia w aplikacji mobilnej


  1. W celu zobaczenia szczegółów zgłoszenia, należy kliknąć na nie na telefonie (przykładowe zgłsozenie nr 100/20/19 na zdjęciu):

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/NNhsT73Ne18LCq1NxiSvqsjOVZJgxK5C3xR8T59m-1.png
  2. Jeżeli zgłoszenie ma status „Nowa” należy je przyjąć zgodnie z instrukcją: iWykonawca – realizacja zgłoszenia w aplikacji mobilnej. Przyjęte zgłoszenie można rozwiązać częściowo poprzez przycisk „Rozwiąż częściowo”:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/WoYQ5LCl1xdz8TyrtphUlegJEHFVkXORJ3vK6JHh-2.png
  3. Po kliknięciu „Rozwiąż częściowo” zmieni się status zgłoszenia na „Częściowo zrealizowana” (3a). W momencie jeżeli usterka jest częściowo zrealizowana, to do wyboru pozostaje tylko opcja “Rozwiąż”. (3b). Przy częściowej realizacji zgłoszenia dobrą praktyką jest dodanie komentarza (wg instrukcji: iWykonawca – Dodanie notatki/komentarza do zgłoszenia w aplikacji mobilnej), tak, żeby doprecyzować status realizacji usunięcia usterki:

    https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/D7wEAFcflRrpdLfY50mXPohBqcDC9XaQZnLEBu7h-3.png
Czy wpis był przydatny?