18.04.2022 Zmiany w działaniu powiadomień


Zastanawiając się nad tym, jak możemy sprawić, aby powiadomienia stały się dla Ciebie bardziej użyteczne, doszliśmy do wniosku, że jest ich po prostu za dużo. Nie wszystkie powiadomienia mają taką samą wartość. Przemyśleliśmy sprawę i wprowadziliśmy szereg zmian, które mają ułatwić korzystanie z powiadomień.

Domyślnie włączone powiadomienia, które wymagają Twojej uwagi

Od teraz będziesz otrzymywać powiadomienia, które wymagają od Ciebie uwagi. Na przykład zapoznanie się z nowym komentarzem. Przekazanie zgłoszenia Mieszkańca do Wykonawcy. Zweryfikowanie nowego konta Mieszkańca. Wyłączyliśmy te powiadomienia, które miały funkcję wyłącznie informacyjną i nie wymagały od Ciebie podjęcia żadnych decyzji. Na przykład informacja o zamknięciu zgłoszenia.

Odświeżona konfiguracja powiadomień

Nowy mechanizm konfiguracji pozwala dowolnie dostosować powiadomienia pod Twój styl pracy. Ustawienia te znajdziesz klikając na ikonę użytkownika w prawym górnym rogu, następnie wybierz Moje konto i na końcu Powiadomienia.

Pierwszą opcją jest możliwość wybrania Zakresu wysyłanych powiadomień. Jeżeli ustawisz Tylko moje, to będziesz otrzymywać powiadomienia dotyczące Zgłoszeń, których jesteś autorem_ką lub jesteś do nich przypisany_a. Jeżeli ustawisz Wszystkie, to będziesz otrzymać powiadomienia dotyczące wszystkich Zgłoszeń, które dotyczą Twojej Administracji.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/8FH2h7dFLVeMdPyds9JZF4aCUOPf5tK7syFsmTW8.pngpng

Drugą opcją są Powiadomienia szczegółowe. To tutaj wprowadziliśmy najwięcej zmian. Wyszczególniliśmy każdy typ otrzymywanego powiadomienia, na przykład Zrealizowanie zgłoszenia czy Nowy komentarz w zgłoszeniu. Dla każdego typu możesz ustawić czy chcesz otrzymywać powiadomienia e-mail, push czy po prostu wyświetlić powiadomienie w liście powiadomień (tzw. dzwoneczek).

Jak już wspominałem, domyślnie zostawiliśmy włączone tylko te powiadomienia, które wymagają od Ciebie podjęcia jakiejś czynności. Powiadomienie o zrealizowaniu zgłoszenia jest czysto informacyjne. Nie musisz podejmować żadnych dalszych akcji, dlatego jest wyłączone. Natomiast powiadomienie o nowym komentarzu w zgłoszeniu jest włączone, gdyż wymaga zapoznania się z nowymi informacjami i ewentualnego odpisania Mieszkańcowi czy Wykonawcy.

https://helpcenter-io.s3.amazonaws.com/uploads/imieszkaniec/mCJ0KkguOv0zYVR5WvTY7NieqgKnAzJFOEB9R9RY.pngpng


Czy wpis był przydatny?